Komisja Europejska chciałaby, aby czas życia samochodów był określony szczegółowymi przepisami a właściciele mają być zmuszani do ich złomowania pod groźbą kar pieniężnych. Na przeszkodzie tym pomysłom stoi na szczęście Karta Praw Podstawowych UE.

Szykuje się kolejne uderzenie w prawa zmotoryzowanych. W ramach wspierania tak zwanej gospodarki obiegu zamkniętego, Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami, które mają zmusić właścicieli starych samochodów do ich złomowania po zakończeniu okresu użytkowania. Jest to na rękę producentom nowych aut, którzy dzisiaj muszą się mierzyć z ogromnym rynkiem wtórnym. Sami próbują nawet wejść w ten rynek, tworząc centra odnawiania używanych pojazdów.

Kto powinien decydować o końcu życia samochodu? Dzisiaj jest to decyzja właściciela. Jednak dla europejskich urzędników to trudne do zaakceptowania. Latem ubiegłego roku Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego zaproponowała, by to producenci określali, czy samochód, który przechodzi przez ich oficjalne serwisy, jest w stanie kontynuować jazdę, czy też nie. Absurd? Tak, ten pomysł jednak nie znalazł poparcia większości. To nie zmienia nastawienia europejskich urzędników.

Komisja Europejska chciałaby, aby złomowanie samochodu było przymusowe i określone szczegółowymi kryteriami. Jak miałyby wyglądać owe kryteria? Przykładowo miałoby to być nadmierne zużycie hamulców lub układu kierowniczego, brak wymaganego corocznego przeglądu technicznego przez dwa kolejne lata lub zignorowanie koniecznych napraw, wskazanych na przeglądzie. Taki samochód zostałby przymusowo wysłany do złomowania.

Problem jest bardzo złożony, bo bezpośrednio uderza w prawo własności, zapisane w Karcie Praw Podstawowych UE a dokładnie jej paragraf 17. Karta Praw Podstawowych UE: prawo własności: Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny.

źródło:
Francuskie.pl