Do końca listopada można składać wnioski o przyznanie świadczenia 300 złotych w programie „Dobry start”. Rodzice i opiekunowie, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 złotych na zakup na przykład artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych.

Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przypomina, że wniosek o przyznanie 300 złotych na wyprawkę szkolną można składać jeszcze tylko kilka dni.

– Wyprawka przysługuje na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych, bankowość elektroniczną oraz portalu Emp@tia. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na rachunek płatniczy – powiedział Paweł Szkalej.

We wniosku, oprócz takich danych, jak numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, należy podać adres e-mail oraz numer telefonu.