Nowoczesne sale, w których uczniowie w ciekawy sposób będą uczyć się biologii, chemii i fizyki – powstaną w kolejnych zachodniopomorskich szkołach – m.in. w Stargardzie, Sianowie, Koszalinie, Bierzwniku, Węgorzynie oraz Wolinie. Wszystko za sprawą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który na stworzenie takich klas przekaże 95% dofinansowania.

– Eko-Pracownia to nowy program Funduszu dla szkół podstawowych i średnich, które mogą otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do maksymalnie 50 tysięcy złotych m.in. na modernizację i doposażenie pracowni w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, pomoce naukowe i wyposażenia, w tym komputery i meble, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe. Fundusz w ramach pierwszej edycji programu Eko-Pracownia przekaże Beneficjentom ponad 575 tysięcy złotych – mówi Prezes Zarządu – Marek Subocz.

Dofinansowanie otrzymała m.in. szkoła w Dargobądzu. Odświeżony obiekt, przywita młodzież w pełni wyposażoną i przystosowaną do nauki salą.

Dzięki nowemu funduszowi dla szkół podstawowych i średnich, nasza placówka w #Dargobądzu zyska nowocześnie wyposażoną salę, w których uczniowie w ciekawy sposób będą uczyć się biologii, chemii i fizyki. Modernizacja i doposażenie pracowni do edukacji ekologicznej z pewnością będzie procentować wśród naszych najmłodszych. Ze środków można sfinansować pomoce naukowe i wyposażenie w tym komputery i meble, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.