W dniach 5-8 września 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim odbyła się dla 20 osobowej grupy uczniów ostatnia edycja Kursu Barmańskiego organizowanego w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”.

Uczestnicy zapoznali się min.: ze sprzętem barowym, organizacją baru i obowiązkami barmana, podstawowymi sposobami i technikami miksowania napojów, sposobami podawania i prezentacji drinków i koktajli, a także sposobami rozliczania baru.

Zajęcia prowadzone były pod czujnym okiem wykwalifikowanego barmana Pana Mariusza Grzesika. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie uzupełnią i nabywają dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne.

Była to już 5 edycja kursu, łącznie udział w kursie barmańskim wzięło już 50 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim!!!
Serdecznie gratulujemy zdobycia nowych umiejętności, które są tak ważne w przyszłości na rynku pracy.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.