Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna okazja do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Pracownicy socjalni reprezentują służbę dla ludzi najbardziej potrzebujących pomocy w różnym zakresie nie tylko materialnym. Czasami tym najważniejszym jest wsparcie duchowe, emocjonalne, ale też uśmiech i rozmowa.

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie Grzegorz Chłopek złożyli wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie życzenia i podziękowania za poświęcenie i trud codziennej pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.