Propozycje do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2019 były zgłaszane do 8 października br. W tym roku otrzymaliśmy od Państwa 10 projektów, dotyczących w większości spraw inwestycyjnych m.in. budowy i remontów miejsc użyteczności publicznej oraz doposażenia w urządzenia zabawowe terenów rekreacyjnych.

Zespół Oceniający w skład, którego wchodzili mieszkańcy gminy Golczewo (Justyna Śliwak, Przemysław Opowicz, Emilia Kwiatkowska, Aleksandra Lisiczko, Edward Żurawski, Daniel Urbanowicz) oraz przedstawiciele Burmistrza Golczewa dokonał analizy wszystkich projektów. Spośród zgłoszonych 10. propozycji Zespół Oceniający dokonał wyboru 5 projektów, które przechodzą do dalszych konsultacji.

To Państwo teraz będzie mieć głos decydujący, wybierając maksymalnie 3 propozycje, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Podczas posiedzenia Zespołu Oceniającego członkowie wybrali nw. projekty:

1.    Rozbudowa remizy OSP w Kozielicach,
2.    Remont i doposażenie placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Golczewie,
3.    Wymiana bramy garażowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie oraz zakup szafek na wyposażenie osobiste i ubrania bojowe,
4.    Doposażenie placu wiejskiego w Niemicy na działce 216/39,
5.    Bezpiecznie w naszych miejscowościach – monitoring przestrzeni publicznych w miejscowościach Wysoka Kamieńska i Kretlewo.

Drodzy mieszkańcy, zapraszamy Państwa do czynnego udziału w głosowaniu nad ww. propozycjami w dniach od 28 listopada do 14 grudnia br.

Karty do głosowania są do pobrania w poniższym linku lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie pokój nr 21. Wypełnioną Kartę do głosowania należy złożyć w tut. Urzędzie, przesłać pocztą tradycyjną lub przy użyciu poczty elektronicznej (po wcześniejszym zeskanowaniu dokumentu) na adres: urzad@golczewo.pl. Przed głosowaniem prosimy o zapoznanie się z zasadami głosowania (informacje na Karcie do głosowania).

Karta do głosowania