Ratują ludzi, pomagają zwierzętom, gaszą pożary ale na co dzień każdy z nich ma swoje życie. Na nową drogę życia wkroczył jeden z druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Jarszewa. Koledzy z jednostki przygotowali więc la Radka i Klaudii bramę!

Pomimo ciężkiej pracy, wielu wyjazdów oraz niesienia pomocy potrzebującym spotykają nas w życiu te milsze chwile, do których należy zawarcie małżeństwa pomiędzy Radkiem, a Klaudią. W tym pięknym dniu mieliśmy okazje przywitać młodą parę i jednocześnie jednego z naszych strażaków „bramą weselną” przy remizie strażackiej w Jarszewie. Składamy młodej parze życzenia wzajemnego szacunku, mnóstwo miłości i cierpliwości! – mówią ochotnicy z Jarszewa.