W czwartek, w ostatni dzień lutego, pożegnaliśmy na kamieńskim Cmentarzu Komunalnym śp. Stefana Jędrzejewskiego, znanego artystę-malarza, zasłużonego działacza Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej i legendę życia kulturalnego naszego miasta.

Stefan Jędrzejewski urodził się 8 czerwca 1942 r. w niemieckim więzieniu na Pawiaku, w którym, za prowadzenie działalności konspiracyjnej w Związku Walki Zbrojnej, osadzeni zostali jego rodzice – Marta i Mieczysław Jędrzejewscy. ZWZ-etowska przeszłość przypominała o sobie także po zakończeniu wojny. W okresie stalinowskim uznana za „wrogów Polski Ludowej” rodzina Jędrzejewskich zmuszona była do częstych zmian miejsca zamieszkania przebywając w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Ośnie Lubuskim, Kożuchowie i Warszawie.

Kamieński artysta-malarz uczęszczał do szkół średnich w stolicy i w Namysłowie. Gdy postanowił związać swe życie ze sztuką wstąpił do szczecińskiego Liceum Plastycznego. W okresie nauki w mieście nad Odrą był po raz pierwszy w Kamieniu Pomorskim, gdzie podczas jednego z plenerów rysował zrujnowany wówczas ratusz. Egzamin dojrzałości zdał w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, gdzie działał również w grupie teatralnej występując na scenie wspólnie z Jerzym Trelą. Po maturze wstąpił na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie kształcił się m.in. w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Jonasza Sterna.

Po studiach w 1969 r. zamieszkał w Kamieniu Pomorskim, gdzie założył rodzinę. W naszym mieście związał się ruchem regionalnym w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej stając się legendarną postacią życia kulturalnego Kamienia Pomorskiego. Organizował wiele wystaw i plenerów malarskich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Miał też własną pracownię, która znajdowała się na poddaszu Pałacu Biskupiego będącego wówczas siedzibą Powiatowej Biblioteki Publicznej. W latach 70. XX w. działał w kamieńskim Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Powiększenie”. Pracował również w zlikwidowanym na początku lat 90. Kamieńskim Domu Kultury znajdującym się w budynku dzisiejszej Prokuratury Rejonowej. W 1990 r. zaangażował się w działalność pisma „Kamień Pomorski” (noszącego początkowo tytuł „Echo Kamienia”) wchodząc w skład kolegium redakcyjnego tej gazety będącej pierwszym kamieńskim tytułem prasowym w wolnej Polsce. W kolejnych latach prowadził galerię sztuki we wsi Radawka w naszej gminie. W 2010 r. został wyróżniony Złotą Wstęgą Ziemi Kamieńskiej, nadaną przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego, za całokształt działalności na rzecz twórczości i propagowania kultury w mieście i gminie Kamień Pomorski.

Stefan Jędrzejewski nie ograniczał swej działalności jedynie do Kamienia. Współpracował ze szczecińską grupą artystyczną „BRAMA” i Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Był wiceprezesem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Szczecinie oraz Zarządu Głównego ZPAMiG. Jego obrazy wystawiane były w Polsce i poza jej granicami. Artysta był nestorem kamieńskich twórców i najważniejszą postacią dla powojennego malarstwa w naszym mieście. W 2016 r. prezentował swe prace na autorskiej wystawie w nowym budynku Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Stefan Jędrzejewski zmarł 25 lutego 2019 r. Na trwale zapisał się w historii kultury Kamienia Pomorskiego. Cześć Jego Pamięci!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej