Emerytury dla matek, które wychowały minimum czworo dzieci, oficjalnie uruchomione. Program „Mama 4 plus” ledwo ruszył, a już jest ponad 6,2 tys. złożonych wniosków. Wiek niektórych pań zaskakuje.

Wśród tysięcy wniosków znalazło się aż 16 dotyczących emerytur dla matek powyżej 90. roku życia – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Program „Mama 4 plus” oficjalnie ruszył 1 marca 2019 r.

Emerytura dla matek z przynajmniej czwórką dzieci to kwota 1100 zł brutto – czyli równa najniższej emeryturze. Jest to forma zhonorowania kobiet, które zajmując się domem i wychowaniem dzieci, nie wypracowały sobie prawa do minimalnej emerytury. Warto podkreślić, że wnioski o świadczenia przyjmuje ZUS lub KRUS.

O świadczenia mogą się ubiegać kobiety po osiągnięciu wieku emerytalnego – czyli 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci, świadczenie przysługuje także ojcom – po ukończeniu 65 lat. Osoby chcące uzyskać matczyną emeryturę powinny wypełnić wniosek udostępniony przez ZUS lub KRUS. Wypełnić trzeba też oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Co bardzo ważne, przy badaniu sytuacji finansowej wnioskodawcy pod uwagę brany jest jedynie dochód osoby ubiegającej się o świadczenie. Wysoka emerytura współmałżonka nie pozbawia prawa do świadczenia.

Głównym założeniem programu „Mama 4 plus” jest zachęcenie kobiet do rodzenia dzieci, ponieważ Polacy od wielu lat są starzejącym się społeczeństwem. Z tego powodu krajowa gospodarka rozwija się coraz wolniej.