Wszystkie osoby, które planują wymianę m. in. starych pieców zapraszamy do zapoznania się z ogólnokrajowym programem ,,Czyste Powietrze” prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. Od 21 stycznia 2019 roku został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach tego programu priorytetowego. Celem jego jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz zakupie i montażu nowych źródeł ciepła. Program przewiduje również dofinansowanie docieplenia przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła. Skierowany jest do osób fizycznych lub osób posiadających  zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program ,,Czyste Powietrze” umożliwia uzyskanie zwrotu części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie  pożyczki. Natomiast minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest kwotą średniego miesięcznego dochodu.

Dotacje lub pożyczki są udzielane  za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie 71-323 ul. Solskiego 3, informacje tel. 91 486 15 56 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Wnioski o dofinansowanie można składać po zalogowaniu się na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl/.

Program ten będzie realizowany przez 10 lat, a planowana kwota na ten cel to ponad 103 mld zł. Wnioski  przyjmowane są od 2018 r. do 31.12 2027r.

Teresa Wróbel
Paulina Ścisłowska
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej