W czwartek 7 marca 2019 roku na hali sportowej w Świerznie odbyły się eliminacje gminne XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom“, który ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko pojmowanego ratownictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W eliminacjach gminnych wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gostyniu, Szkoły Podstawowej w Stuchowie oraz z Gimnazjum w Świerznie.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się następująco:

 Grupa I (kl. I-VI SP):

1. Weronika Ciślak – Szkoła Podstawowa w Stuchowie

2. Michał Czusz – Szkoła Podstawowa w Gostyniu

3. Alan Kłobucki – Szkoła Podstawowa w Gostyniu

 Grupa II (kl. VII-VIII SP oraz kl. III Gimnazjum):

1. Jakub Dyszel – Gimnazjum w Świerznie

2. Wiktoria Wrzosek – Szkoła Podstawowa w Gostyniu

3. Mikołaj Magneski – Szkoła Podstawowa w Gostyniu

 Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami Gminy Świerzno w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 22 marca 2019 roku w Kamieniu Pomorskim.