To porozumienie, może przynieść długo oczekiwaną budowę, która pozwoli na dojechanie rowerem z Wolina nad morze! 30 sierpnia br. podpisano list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wolin – Unin”

Jak informuje Marek Matys – Wicestarosta Powiatu Kamieńskiego zadanie jest niezbędne i kluczowe, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy atrakcyjności turystyczną gminy i regionu. Inwestycja planowana do realizacji w formule „50” na „50”.