Jak udało się dowiedzieć naszej redakcji, Anna Cieślar – sołtys Trzebieszewa może być kontrkandydatką Stanisława Kuryłły obecnego Burmistrza Gminy Kamień Pomorski w jesiennych wyborach samorządowych. Sołtys Trzebieszewa miałaby być kandydatką Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Mamy określony tryb podejmowania tego typu decyzji tzn. najpierw odbywa się stosowna konwencja gminna, a potem powiatowa. Żadna z nich się nie odbyła, więc niczego oficjalnie nie mogę powiedzieć. W trakcie wczorajszego (6.08) posiedzenia dokonywaliśmy ewentualnych przymiarek, ale tryb podejmowania ostatecznych decyzji reguluje statut – mówi wicestarosta Marek Matys, stojący na czele powiatowych struktur PSL.

Anna Cieślar od dwóch kadencji pełni funkcję sołtysa Trzebieszewa. W ostatnich wyborach samorządowych bezskutecznie ubiegała się o mandat w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym m.in. Trzebieszewo, Grębowo, Mokrawicę oraz Rzewnowo.

Niestety pomimo kilku prób, nie udało nam się skontaktować z główną zainteresowaną.