5 lipca podczas zebrania Zarządu Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje rezygnacje na ręce Zarządu złożył Prezes Klubu Jan Rączewski, który nieprzerwalnie od 2007 roku pełnił tę funkcje. Poinformował, iż będzie pełnił obowiązki Prezesa do końca lipca br. Wraz z Janem Rączewskim swą rezygnacje złożył również Marian Kowalewski – wiceprezes. Zarząd wysłuchał uzasadnienia i przyjął rezygnacje.

Jan Rączewski oraz Marian Kowalewski pozostają jednak w Klubie Sportowym „Fala” Międzyzdroje jako Członkowie Zarządu oraz Trenerzy.

W związku ze złożonymi rezygnacjami Jana Rączewskiego ze stanowiska Prezesa i Mariana Kowalewskiego ze stanowiska Wiceprezesa, podczas posiedzenia Zarządu w dniu 27 lipca przeprowadzono wybory. Zarząd Klubu spośród członków zarządu jednogłośnie powołał Jacka Schabowskiego na stanowisko Prezesa, natomiast na stanowisko wiceprezesa Błażeja Karasiewicza.

Dziękujemy serdecznie ustępującym Prezesom: Janowi Rączewskiemu oraz Marianowi Kowalewskiemu za wielkie zaangażowanie w prowadzenie naszego klubu i liczymy nadal na dobrą współpracę.

Fala Międzyzdroje