Przed nami najwyższy wzrost składek ZUS w historii. Przedsiębiorcy w 2023 roku będą zostawiać w ZUS co miesiąc ponad 1400 zł. Obecnie jest to ponad 1200 zł – pisze serwis internetowy PulsHR. Więcej zapłacą również ci, którzy w początkach działalności gospodarczej korzystają z preferencyjnego ZUS-u.’

W projekcie budżetu na 2023 r. założono, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce rynkowej wyniesie 6935 zł brutto. To oznacza, że składki do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych wyniosą (bez składki zdrowotnej) 1418,48 zł miesięcznie, czyli o 207,2 zł więcej niż obecnie. Tym samym będzie to najwyższy w historii wzrost składki.

Nazwa składki Wysokość w 2022 r. Wysokość w 2023 r.
Składka emerytalna 693,58 zł 812,23 zł
Składka rentowa 284,26 zł 332,88 zł
Składka chorobowa 87,05 zł 101,94 zł
Składka wypadkowa 59,34 zł 69,49 zł
Fundusz pracy 87,05 zł 101,94 zł