Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zaprasza na otwarcie wystawy zatytułowanej „Inkunabuły z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim” oraz wykład pod tym samym tytułem, który wygłosi Pani Agata Michalska – starszy kustosz z Sekcji Starych Druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Otwarcie wystawy i wykład odbędą się w ten piątek, 2 grudnia br., o godzinie 16.00, w głównym budynku MHZK przy ul. Adama Mickiewicza 34. 

Wystawa i wykład wiążą się z konserwacją woluminu, który zobaczymy w Muzeum, zawierającego dwa współoprawne dzieła w języku łacińskim wydrukowane w XV w. Pierwsze to „Mammotrectus super Bibliam” Joannesa Marchesinusa wydane około 1482 r. w Bazylei, drugie zaś to wydrukowane z Norymberdze w maju 1480 r. „Confessionale” Bartholomaeusa de Chaimisa. 

Wolumin znajdował się w księgozbiorze kamieńskiej katedry. Jego konserwacja, którą przeprowadzono w bieżącym roku  obejmowała „zabiegi nad kartami w bloku oraz rekonstrukcję oprawy z zachowaniem wszystkich oryginalnych piętnastowiecznych elementów”.  Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

(MHZK)