W związku ze śmiercią śp. Jana Olszewskiego – Premiera Polski w latach 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego – Prezydent RP Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00. 

Śp. Jan Olszewski był premierem pierwszego – po II wojnie światowej – rządu polskiego, wybranego w wolnych, demokratycznych wyborach parlamentarnych. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnierzem Szarych Szeregów, w czasach PRL-u działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych.

W Sali Tradycji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wystawiona zostanie księga kondolencyjna poświęcona pamięci Jana Olszewskiego. – Wszyscy, którzy chcą uczcić pamięć Premiera Jana Olszewskiego i oddać Mu hołd, mogą wpisać się do księgi kondolencyjnej w ZUW – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Do księgi kondolencyjnej będzie można wpisać się w piątek i poniedziałek w godzinach pracy urzędu, a w sobotę i niedzielę – od godz. 9-16.00. W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami, które stanowią siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci Pana Jana Olszewskiego – napisał Prezydent w rozporządzeniu. Dokument, po uzyskaniu kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, ukazał się w Dzienniku Ustaw 13 lutego 2019 r.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki