Gmina Kamień Pomorski ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Rekowie. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca czerwca br.  Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Jest to inwestycja na którą Mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Pozwoli ona zrealizować wszystkim pewne plany i zamiary oraz integrować się. To będzie miejsce na uroczystości, realizację inicjatyw czy spotkań – podkreślał Burmistrz Stanisław Kuryłło – Budowa tej świetlicy, pozwoli zachęcić młode pokolenie, aby swój czas wolny spędzało ono nie tylko przy klawiaturze, ale udzielało się w działaniach rekreacyjno – sportowych na terenie naszej gminy.

Budowa to efekt umowy podpisanej jeszcze w 2018 roku z Urzędem Marszałkowskim. Z 312 tys. zł, ponad 60% to środki gwarantowane z województwa. Świetlica będzie znajdowała się w miejscu, w którym znajdowała się stara świetlica wiejska.