Burmistrz Kamienia Pomorskiego podobnie jak pozostali samorządowcy przedstawił raport o stanie gminy Kamień Pomorski za 2018 roku. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, spółek, instytucji kultury oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak czytamy w dokumencie, w Gminie Kamień Pomorski, podobnie jak w całym kraju mamy do czynienia z nieustannie malejącą liczbą ludności. Na stałym poziomie utrzymuje się za to liczba mieszkańców wsi.

Budżet samorządu w tym roku przekroczył kwotę 60,9 mln złotych. 2018 rok był ostatnim, w którym realizowano program postępowania naprawczego. Założenia z niego wynikające narzuciły gminie stosowanie ograniczeń dotyczących wydatków. W okresie realizacji programu tj. latach 2015 – 2018 gmina spłaciła 8,2 mln złotych zobowiązań.

Pomimo ograniczeń, w ostatnich latach gminie udało wykonać się szereg zadań inwestycyjnych, które także odnajdujemy w dokumencie.