Przebywająca od ponad tygodnia na zwolnieniu Jadwiga Adamowicz odwołana! – Podjąłem dziś decyzję o odwołaniu Pani Jadwigi Adamowicz z funkcji zastępcy burmistrza Golczewa bez zachowania okresu wypowiedzenia – poinformował Burmistrz Maciej Zieliński.

Wedle mojej najlepszej wiedzy, rzeczywisty czas „pracy” Pani Jadwigi Adamowicz oraz „podjęte” przez nią czynności jako zastępcy burmistrza mają znamiona ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych oraz urągają elementarnym zasadom przyzwoitości. Działania te mogą oznaczać też brak elementarnego szacunku do instytucji jaką jest Urząd Miejski oraz mieszkańców, jako naszych pracodawców. Zwróciłem się również do Wojewody Zachodniopomorskiego o zbadanie zgodności z prawem Zarządzenia o powołaniu Pani Jadwigi Adamowicz na stanowisko zastępcy burmistrza w związku z pełnieniem przez nią wówczas funkcji radnej Rady Powiatu – mówi Maciej Zieliński.