Prawie 4,5 kilometra nowej drogi odkorkuje miasto i ułatwi dojazd do nadmorskich miejscowości. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj, parlamentarzyści, lokalni samorządowcy spotkali się w poniedziałek przy nowym moście przez Regę, by otworzyć północną obwodnicę Gryfic. Podpisano również porozumienie w sprawie budowy drugiej, południowej części drogowego obejścia miasta.
Budowa obwodnicy została zakończona przed terminem, co na pewno ucieszyło mieszkańców i turystów spędzających wakacje nad morzem. Jadąc do Mrzeżyna (DW 109), Niechorza, Rewala, Pobierowa (DW 110) lub Kamienia Pomorskiego (DW 105), można już ominąć centrum Gryfic. W sezonie urlopowym, szczególnie w weekendy, natężenie ruchu wzrasta tu kilkakrotnie.
– To jest inwestycja, na którą gryficzanki i gryficzanie czekali od wielu lat. Natężenie na zachodniopomorskich drogach rośnie z roku na rok. To jest oznaka tego, że przyjeżdża do nas coraz więcej turystów, rozwijamy się gospodarczo – mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas uroczystego otwarcia obwodnicy. – Bardzo się cieszymy, że drogi ekspresowe ułatwiają przemieszczanie się po regionie, ale w ślad za tym musimy udoskonalać system dróg wojewódzkich tak, żeby turyści mogli komfortowo dostać się do destynacji turystycznych, chociażby do pasa nadmorskiego. Wiemy, że przez to bardzo „cierpią” mieszkańcy miejscowości położonych na trasie, takich jak Gryfice czy nieodległy Trzebiatów, dlatego staramy się wspólnie z lokalnymi samorządowcami rozwiązywać, krok po kroku, problemy drogowe. To są inwestycje często o dużym stopniu skomplikowania, a przede wszystkim inwestycje drogie.
Marszałek województwa przypomniał, że realizacja przedsięwzięcia o wartości prawie 70 mln zł była możliwa dzięki decyzji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i współpracy z miastem Gryfice, które wzięło na siebie koszty wykupu gruntów pod budowę. – Uwolniony dzięki obwodnicy potencjał gospodarczy zostanie dobrze wykorzystany dla rozwoju Gryfic i Pomorza Zachodniego – stwierdził Olgierd Geblewicz.
Dziękował samorządowcom zaangażowanym w ten ważny drogowy projekt, szczególnie Zygmuntowi Dziewguciowi, radnemu sejmiku. A także obecnym parlamentarzystom – Arturowi Łąckiemu i Jarosławowi Rzepie. – To jest chyba najdroższy odcinek obwodnicy. Zaczęliśmy od najdroższego, żeby wreszcie wybudować drugi most w Gryficach. To jest bardzo ważne – mówił poseł Artur Łącki. – Miasto powiatowe z jedną przeprawą dusi się, nie może się rozwijać. Myślę, że ten drugi most otworzy tereny inwestycyjne i nowe możliwości dla miasta.
– Dziś bardzo ważny dzień dla mieszkańców Gryfic, którzy już może nawet nie wierzyli, że to się uda zrobić – mówił poseł Jarosław Rzepa. – Wielkie podziękowania dla pana marszałka. Wspólna praca zaowocowała dzisiejszym finałem. Tempo wykonania było ekspresowe – podkreślił
Budowa północnej obwodnicy Gryfic trwała półtora roku. Droga (4,4 km) została poprowadzona nowym śladem. Jezdnia ma 7 m szerokości. Zadanie obejmowało również budowę nowej kanalizacji deszczowej, oświetlenia i  lokalnie nowych ciągów pieszo-rowerowych. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi 110 i 109 powstały ronda. Pozostałe skrzyżowania z drogami:  wojewódzką nr 105 i powiatową do Prusinowa zaprojektowano jako klasyczne rozwiązania. W ramach inwestycji powstał most przez Regę i nowy wiadukt kolejowy nad linią kolejową Koszalin-Goleniów.
Przez wybudowaniem północnej obwodnicy krytycznym punktem, generującym korki w Gryficach, było właśnie jedyne połączenie prawobrzeża i lewobrzeża przez most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105. Wybudowanie drugiego mostu i nowej drogi wyprowadza część ruchu tranzytowego z miasta, skraca czas przejazdu, poprawia komfort życia mieszkańców, ponieważ kolejki pojazdów przebijające się przez centrum powodują hałas i zanieczyszczenia powietrza.
– Niezmiernie się cieszę, że spotykamy się na finale tej pierwszej części obwodnicy. Chylę czoła przed wszystkimi, którzy walczyli o tę obwodnicę. Dziękuję panu marszałkowi za współpracę – mówił burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł. – Słyszeliśmy przykre słowa, że zaczynamy „od tyłu”, zamiast od Płotów. Ale najważniejsze dla nas wszystkich było zacząć! Przeprawa mostowa była bardzo potrzebna. Wystarczy mała stłuczka i całe miasto ma problem z przemieszczaniem się – tłumaczył burmistrz.
Przypomniał, że miasto sfinansowało 10 procent wartości inwestycji. Wyraził nadzieję, druga część obwodnicy, od ronda w Rzęskowie do drogi Gryfice – Płoty również zostanie sprawienie zrealizowana. Marszałek Olgierd Geblewicz przekazał kolejną dobrą informację: porozumienie w sprawie drugiego etapu obwodnicy Gryfic jest gotowe. Dokument został podpisany na miejscu poniedziałkowej uroczystości. Budowa północnej obwodnicy Gryfic kosztowała blisko 69 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego, to 52,7 mln zł.