Pierwszych 5 kanałów w EPG stanowić mają kanały nadawcy publicznego – Telewizji Polskiej. Takim projektem zajmie się dziś Sejm. Kolejnych 30 – pozostałe wskazane na dodatkowej liście – obowiązkowo dołączane do oferty w ramach „must carry, must offer”.

Chodzi o projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. Zakłada on, że kanały Telewizji Polskiej objęte zasadą must carry/must offer będą musiały być obowiązkowo umieszczane na pierwszych miejscach list kanałów u operatorów telewizji płatnej (od 1 do 5). Ponadto operatorzy będą musieli obowiązkowo udostępniać już nie tylko TVP 1, TVP 2 i TVP 3, ale także TVP Info i TVP Kultura. Zasada must carry/must offer przestanie natomiast obejmować TVN, Polsat, TV 4 i TV Puls.

Prawo ma ingerować w kolejność programów telewizyjnych w ofercie płatnych platform, ustalając listę kanałów w elektronicznym przewodniku po programach (tzw. EPG), stanowiącym część zasobów telewizora lub dekodera.