Rozpoczęła się kolejna edycja programu profilaktycznego realizowana przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. Program adresowany jest do uczniów klas V-VII oraz nauczycieli, pedagogów, rodziców i opiekunów dzieci.

Głównym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, e-papierosów, a także alkoholu i leków w niewłaściwy sposób przez osoby młode. Do szczegółowych celów programu należy:

 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia
  i poczucia odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych ze zdrowiem,
 • uświadomienie odpowiedzialności prawnej w zakresie eksperymentowania
  i używania substancji psychoaktywnych,

 • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne,
 • zrozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia,
 • wzbudzanie empatii i kształtowanie postawy nastawionej na udzielanie wsparcia
  i niesienie pomocy osobom zagrożonym występowaniem zachowań problemowych,
 • zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, alkoholu oraz leków w sposób niewłaściwy.

Policjantka z kamieńskiej komendy wraz z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim odwiedzała uczniów szkół podstawowych w naszym powiecie. Do tej pory zrealizowano program w takich miejscowościach jak: Wysoka Kamieńska, Stuchowo, Świerzno, Wolin, Troszyn, SP 1 Kamień Pomorski, Dziwnów. W Stuchowie przeprowadzono spotkanie dla rodziców, gdzie wykorzystano walizkę profilaktyczną z materiałami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień.

W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania z młodzieżą.

źródło:
KPP w Kamieniu Pomorskim