Zgodnie z zapowiedziami, po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r. Zgodnie z nim minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o kwotę od 1167 złotych brutto do 1365 złotych brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W ustawie budżetowej na 2024 roku, uchwalonej w czwartek przez Sejm, kwotę bazową ustalono na wysokości 5176,02 zł, co – jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia – oznacza wzrost średnich wynagrodzeń o 30 procent w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku. Jednocześnie wskazano, że na mocy ustawy okołobudżetowej średnie wynagrodzenia nauczyciela początkującego będzie zwiększone dodatkowo – wzrośnie o 33 procent.

Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli pociąga za sobą wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków. „W projektowanym rozporządzeniu stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały ustalone przy zachowaniu dotychczasowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu średnim nauczycieli” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z nią minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego ma wzrosnąć od 1 stycznia br. o kwotę od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (pierwsza grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli. Pozostali nauczyciele to osoby z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Nauczyciele z tych grup zaszeregowania mają otrzymać podwyżki o kwoty od 1188 zł brutto do 1210 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.