Takie odkrycia, nie należą do codzienności. Podczas prac porządkowych prowadzonych na cmentarzu wojennym w Kamieniu Pomorskim pani Bożena Stępniak – pracownica PGK i mieszkanka Trzebieszewa natrafiła na liczącą 500 lat renesansową srebrną monetę Albrechta Hohenzollerna.

Moneta ostatniego Wielkiego Mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, a po złożeniu hołdu lennego królowi Polski Zygmuntowi Staremu 10 kwietnia 1525 roku w Krakowie, władcy w Prus Książęcych jest w bardzo dobrym stanie!

Jest to Trojak (3 grosze) z mennicy w Królewcu. Na awersie w centralnej części znajduje się popiersie Albrechta Hohenzollerna z długą brodą. W otoku napis PRVSS/ALBER/D/G/MAR/RAN/DVX. Rewers nosi datę 1544. W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować pani Bożenie za przekazanie tej cennej monety do MHZK – mówi dyrektor Grzegorz Kurka.

Albrecht Hohenzollern był siostrzeńcem króla Zygmunta Starego. Jego matką była córka Kazimierza Jagiellończyka – Zofia Jagiellonka. Hohenzollern dwukrotnie spotykał się z Marcinem Lutrem.