Spotkania ludzi z pasją – śladami historii, Światowy Dzień Wiatru inicjatywy Stowarzyszenia Archeozdroje, podtrzymywanie tradycji narodowej i propagowanie polskości przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej  czy ,,Klubik rodzinny od juniora do seniora” – inicjatywa Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia ,,Rodzina”, to tylko niektóre z zadań jakie finansuje Gmina Międzyzdroje w ramach zadań samorządu gminnego do jakich należy współpraca i działalność na rzecz organizacji pożytku publicznego. Gmina zabezpiecza środki finansowe na ten cel, a zadania realizują organizacje pożytku publicznego, osoby prywatne, stowarzyszenia, harcerze, itp.

Osoby działające w takich organizacjach mają najlepszą wiedzę o tym kto potrzebuje pomocy, jakie działania są potrzebne lokalnej społeczności. Są to najczęściej oddolne inicjatywy mieszkańców a więc tym bardziej cenne, bo dzięki nim możliwa jest owocna współpraca, wzajemne poznanie i budowanie wspólnoty.

W ostatnich latach na terenie Gminy Międzyzdroje powstało wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które realizują z pasją i oddaniem wiele różnorodnych zadań.  Począwszy od organizacji wydarzeń o tematyce historycznej, patriotycznej, po wydarzenia kulturalne dla najmłodszych i aktywizację tych trochę starszych mieszkańców gminy w ramach Nadmorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Są wśród nich także zadania tak istotne jak świadczone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Wolinie, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach, dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczego w Ostromicach, wykonywane także przez P.S.O.N.I. Koło w Wolinie  oraz prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu przez Fundację ,,Motywacja i Działanie”.

Gmina Międzyzdroje wychodząc naprzeciw tym, którzy przystępują do ogłaszanych  konkursów  zapewnia pomoc pracownika merytorycznego Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej Jadwigi Bober. Udziela ona niezbędnych informacji przy składaniu  wniosków oraz rozliczaniu przyznanych dotacji.
Od początku 2019 roku  w  Gminie Międzyzdroje 6 lokalnych organizacji pozarządowych rozpoczęło realizację 6 zadań na kwotę 239 400 zł, jeszcze w tym roku ogłaszane będą konkursy na 4 zadania oraz Gmina zabezpieczyła środki finansowe na kolejne zadanie dla organizacji pozarządowej. Wydatki gminy Międzyzdroje na działalność organizacji pozarządowych w 2019 roku wyniosą 290 400 zł, dla porównania w 2018 roku – 283 400 zł, w 2017 roku była to kwota w wysokości 236 518 zł.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że konkursy  na działalność pożytku publicznego ogłaszane są także przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą