Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szczecińskiej 2 ogłasza przetarg na sprzedaż sprzętu.

Przetarg odbędzie się 28 września 2018 roku, o godz. 10 w siedzibie PGK w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szczecińskiej 2. Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie www.pgkkamien.pl