Bez połączenia obydwu inwestycji i wykazania kontynuacji przebudowy drogi już wyremontowanej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej nie byłoby w ogóle możliwe uzyskania 2,7 mln złotych dofinansowania – tłumaczy Burmistrz Stanisław Kuryłło. Przypomnijmy, przebudowa ulic Mieszka I, Kopernika i Kilińskiego jesienią 2017 roku uzyskała 2,7 mln zł dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Sporo kontrowersji wzbudziła w internecie modernizacja jednego z odcinków ulic. Chodzi o fragment Mieszka I, który na potrzeby budowy nowych chodników, ścieżki rowerowej, małej architektury oraz wylania nowej warstwy asfaltu został sfrezowany.

Niech mieszkańcy się nie złoszczą, ponieważ jednym z głównych aspektów który decydował o przyznaniu większej ilości punktów była kontynuacja przebudowy od drogi, która 2 lata wcześniej została zrealizowana tj. ulic Dziwnowskiej, Chrobrego i Mieszka I. Musieliśmy wpisać do modernizacji pozostały odcinek Mieszka I z drogami bezpośrednio wyremontowanymi, inaczej nie moglibyśmy skorzystać z pieniędzy unijnych. Bez tego całkowicie przekreślilibyśmy szansę na dofinansowanie i remont – tłumaczy Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew.