W związku z napływającymi do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim pytaniami na temat nieprawidłowego parkowania na ul. Rejtana w Kamieniu Pomorskim, pragniemy poinformować Państwa, że w kwestii zatrzymywania pojazdów, ulica ta jest pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego.

Problem z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów występuje na terenie całego miasta Kamień Pomorski, a także w innych miejscowościach powiatu kamieńskiego. Właśnie dlatego, policjanci reagują na tego typu wykroczenia, a na samą ulicę Rejtana w Kamieniu Pomorskim kierowani są bardzo często. Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, odnowione zostało oznakowanie w rejonie tej ulicy. Zostało ono również uzupełnione o nowe znaki.

W kwestii parkowania na ul. Rejtana w Kamieniu Pomorskim, pragniemy poinformować, że zakaz zatrzymywania pojazdów po obu jej stronach obowiązuje od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą, a dalej w myśl art. 49 ust.1 pkt. 7 „zabrania się zatrzymania pojazdu: na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej”. Oczywiście, zatrzymanie pojazdu nie może naruszać innych zasad ruchu drogowego, a w szczególności przepisów wynikających z rozdziału „zatrzymanie i postój” Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.  

Podsumowując pragniemy zapewnić, że funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim w ramach codziennych służb, nadal będą zwracali uwagę na wykroczenia polegające na nieprawidłowym parkowaniu na terenie miasta, a w szczególności na ulicach, na których problem ten jest widoczny w życiu codziennym.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim – asp. szt. Krzysztof Paliwoda/sierż. Aleksandra Berenda