Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o wystąpieniu na terenie woj. zachodniopomorskiego 33 przypadków podejrzeń zachorowań na odrę. Jeden z nich odnotowano w Powiecie Kamieńskim! 

Na terenie powiatu kamieńskiego zarejestrowano 1 przypadek podejrzenia zachorowania na odrę u osoby dorosłej. Chory nie wymaga hospitalizacji. Dochodzenie epidemiologiczne oraz ustalanie osób z kontaktu prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor w Kamieniu Pom.

Kolejne komunikaty będą przedstawiane na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji.

WSSE