Na miejscu pojawiły się już ławki oraz śmietniki na odpadki czy psie nieczystości. Niebawem będzie można w całości ocenić efekt przeprowadzonych prac. Inwestycja warta 2,1 mln złotych uzyskała 1,84 mln zł dofinansowania. Dofinansowanie inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby projekt nie uzyskał wysokiej oceny merytorycznej fachowców, co do planowanych działań, mających na celu głównie zachowanie walorów przyrodniczych parku.

Koszt inwestycji to prawie 2,5 mln zł. Unijne wsparcie Marszałka Województwa wyniosło ponad 1,8 mln zł. Umowa wsparcia została podpisana na początku lipca 2018 roku. Park został zrewitalizowany i przystosowany celów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych. Wymieniono chodniki, uporządkowano zieleń, dokonano dodatkowych nasadzeń, jak i wybudowano nowe alejki z nawierzchni przepuszczalnych.

To jeden z dwóch elementów projektu uwzględniających zmiany w gminnym krajobrazie. Władze miejskie Kamienia Pomorskiego utworzyły również centrum ochrony różnorodności biologicznej w obrębie ścieżki dendrologicznej we Wrzosowie.

Parkowa przestrzeń oraz unikalna ścieżka ekologiczna w miejscowości Wrzosowo nazywana „Aleją Kalinową”, stanowią teraz szlak przyrodniczo–dydaktyczny.