Mimo zabezpieczeń w postaci specjalnych słupków, coraz częściej na zachodniopomorskich drogach przeznaczonych dla rowerów pojawiają się samochody. Kierowcy – wandale, szczególnie upodobali sobie nowe szlaki, powstające w ramach zachodniopomorskich tras rowerowych. Ostatni taki przypadek miał miejsce kilka dni temu w okolicach Darłowa. Prosimy o reagowanie i informowanie o takich zdarzeniach Policji.

Znaki zakazu, specjalne słupki, a nawet barierki. Coraz częściej jest to zbyt mało, by zabezpieczyć bezpieczeństwo użytkowników budowanej przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego infrastruktury rowerowej. Zabezpieczenia są często niszczone lub wyłamywane. Ostatnie takie przypadku miały miejsce w Gminie Darłowo, gdzie miejscowy samorząd już kilkukrotnie naprawiał zabezpieczenia.

Każda taka sytuacja jest natychmiast zgłaszana na Policję i do straży gminnej. Lokalne władze coraz częściej apelują również do kierowców, żeby przestali niszczyć barierki i jeździć po trasach przeznaczonych dla rowerów. Niestety, takie zdarzenia się powtarzają. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się do mieszkańców regionu z prośbą o zgłaszanie takich wykroczeń. W przypadku zaobserwowania tego rodzaju wandalizmu prosimy o informowanie o tym Policji. Zgłoszenia można również kierować do straży gminnych.

Realizowany przez Województwa Zachodniopomorskie projekt Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego (szlaki: Velo Baltica, Trasa Pojezierzy Zachodnich, Stary Kolejowy Szlak i Trasa Zielonego Pogranicza) to prawdziwa rowerowa rewolucja na Pomorzu Zachodnim. Już niedługo sieć będzie liczyła 1100 km tras. Jest to możliwe dzięki temu, że nowobudowane odcinki łączą się ze ścieżkami rowerowymi, które zostały zbudowane, bądź są budowane przez lokalne samorządy. Tylko w tym roku ruszy budowa i oznakowanie ponad 270 km tras. Równocześnie będzie prowadzona dokumentacja projektowa dla kolejnych 483 km szlaków. Wszystkie inwestycje są realizowane dzięki dofinansowaniu środkami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wysokość wsparcia to blisko 85% wartości wszystkich inwestycji.

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego