Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” organizuje w dniu  9 lutego 2022 r. spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach naborów, które rozpoczną się 24 lutego 2022 r.

  • Infrastruktura obszaru – godz. 10:00

Uczestnicy: przedstawiciele gmin, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

  • Rozwijanie działalności gospodarczej – godz. 13:00

Uczestnicy: przedsiębiorcy prowadzący działalność minimum rok.

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – godz. 15:00

Uczestnicy: osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Miejsce: Dworek Woliński, ul. Zamkowa 24, Wolin.
Udział w spotkaniach informacyjnych będzie dodatkowo punktowane podczas oceny wniosków.
Prosimy o rejestrowanie się na spotkania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@partnerstwowrozwoju.pl