Był spis powszechny, teraz jest spis pieców – trzeba podać, kto i czym ogrzewa dom. W większości przypadków termin składania deklaracji mija 30 czerwca. Jeśli ktoś nie zdąży, może zapłacić karę.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Od tego czasu trzeba składać deklaracje, w przeciwnym razie grożą kary. Do 25 stycznia b.r. w bazie znalazło się ponad 1 218 409 urządzeń, w przewadze kopciuchów.

Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to nowy obowiązek kilku milionów Polaków. Kto ma dom, musi wysyłać do urzędu informację, czym go ogrzewa. W przypadku domów zrobić to musi właściciel, a w przypadku bloków, czy kamieniec zazwyczaj zarządca.

Jak to zrobić? Można wypełnić deklaracje w sieci, tu potrzebny jest profil zaufany lub wypełnić wersję papierową, dostępną w urzędzie miasta czy gminy. Jeżeli piec ruszył przed 1 lipca 2021, deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022. Jest też drugi termin dla tych nowszych urządzeń – w tym przypadku na złożenie deklaracji jest 14 dni od uruchomienia. Po zebraniu danych powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.