Działanie związane z instalacją trybuny oficjalnie zakończone. Przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie odbył się finał projektu „Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”. Wydarzenie animacyjne, w ramach którego zorganizowano turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży, zakończyło inwestycyjne przedsięwzięcie. Publiczność miała okazję obserwować sportowe emocje i zmagania młodych piłkarzy z nowej trybuny.

Realizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie przy współpracy z grupą inicjatywną mieszkańców. Szczególne podziękowania kierujemy do członków tej grupy tj. pani Agnieszki Pietryniak, pani Katarzyny Podlewskiej, pani Honoraty Górnik, pana Michała Dudy oraz pana Adama Surowika za zaangażowanie i współprace przy realizacji projektu.

Podziękowania kierujemy także do wszystkich mieszkańców, którzy oddali głos w budżecie obywatelskim na realizację zadania dotyczącego trybuny. Dzięki Państwu wiemy, że warto starać się o środki finansowe zewnętrzne tak, aby realizować wspólne plany i marzenia. Mamy nadzieję, że trybuna będzie sprzyjała kibicom i sympatykom, a jednocześnie będzie miejscem do odpoczynku dla spacerowiczów.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej, którym serdecznie dziękujemy za współpracę. Projekt jest realizowany zgodnie z umową i przy współpracy z Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie pn. „Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie” jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

źródło:
GOKiS Golczewo