W czwartek wchodzi w życie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego obostrzeń covidowych. Zawiera przedłużenie do 31 października obowiązywania obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów. Utrzymane zostają przepisy dotyczące funkcjonowania urzędów.

Praca urzędów

W myśl rozporządzenia obowiązujący reżim sanitarny zostaje przedłużony o kolejny miesiąc, do 31 października. Dotyczy to także ograniczeń w pracy urzędów. Do końca października wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Do odwołania kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną mogą polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej; mogą też wyłączyć z pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne m.in. ze względu na potrzeby urzędu.

Nowe rozwiązania

W dokumencie wprowadzono regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski. Zawarto w nim także doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

Rozporządzenie przewiduje również m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP, o osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica.

Rozszerzono katalog sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa – o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ponadto rozporządzenie umożliwia uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem polskiej granicy na odcinku z Ukrainą, w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów – Przemyśl – Kijów.

Z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej zwolnieni zostali funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane czynności, np. konwojowanych.