30 września 2021 roku w godzinach: 8.00 – 22.00 do punktu spisowego w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie (ul. Szosowa 5). Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Odmowa udziału w spisie podlega karze grzywny do 5.000pln! Prosimy o tym pamiętać i dokonać spisu w terminie!