Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia dla organizacji pozarządowych, które organizowane są przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

Zapraszamy przedstawicieli:

 • Stowarzyszeń
 • Fundacji
 • Kół Gospodyń Wiejskich
 • Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Kubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych

Jeżeli dopiero planujesz założenie koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia w swojej miejscowości również zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach. Podniesiesz kompetencje
i pozyskasz wiedzę już na początku działania w ramach organizacji pozarządowej.

Podczas szkoleń omówione zostaną zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji,
w tym:

 • pozyskiwanie oraz rozliczanie dotacji,
 • zarządzanie finansami,
 • promowanie działań oraz marketing,
 • statut i pozostała dokumentacja,
 • ochrona danych osobowych,
 • wolontariat oraz zatrudnianie pracowników.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa ekspertów. Udział jest bezpłatny. Ukończenie kursu zostanie potwierdzone certyfikatem. Szkolenia odbywać się będą w Wolinie – Dworek Woliński, ul. Zamkowa 24. 

W okresie od X.2021 do III.2022 przeprowadzimy 14 dni szkoleniowych. Może w nich uczestniczyć kilka osób z jednej organizacji. W celu zgłoszenia wypełnij formularz rekrutacyjny: https://tiny.pl/97hqp albo skontaktuj się biurem LGD „Partnerstwo w rozwoju”.  Tel. 603 614 261 albo e-mail: promocja@partnerstwowrozwoju.pl

Zapraszamy serdecznie aktywnych społeczników działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, którzy chcą rozwijać swoje organizacje. Działania wykonywane będą w ramach projektu pt. „Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”, który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.