Od 1 września 2024 r. w szkołach wprowadzona zostanie nauka pierwszej pomocy na wszystkich etapach edukacji. Nauczyciele, przeszkoleni przez instruktorów WOŚP, przekażą swoją wiedzę uczniom.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej minister Barbara Nowacka, wiceminister Katarzyna Lubnauer i prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak mówili o współpracy MEN i WOŚP w zakresie nauczania pierwszej pomocy.

Nowacka poinformowała, że do podstawy programowej obowiązującej w szkołach od nowego roku szkolnego wpisana została nauka pierwszej pomocy w klasach I–III szkoły podstawowej i w klasach starszych.

– Każdy i każda z nas może pomóc i może uratować życie, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. Dzięki współpracy z WOŚP tę wiedzę posiądzie coraz więcej nauczycielek i nauczycieli i, co więcej, przekażą to młodym osobom – powiedziała Nowacka.

– Bardzo się cieszę, że będzie widać te namacalne efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, że będzie dostrzegalne dobro, które Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od wielu lat wnosi do Polski i teraz będzie to jeszcze wyraźniej widoczne w szkołach – dodała.

Zachęcała nauczycieli do dołączenia do działającego już od 18 lat programu WOŚP, obejmującego naukę pierwszej pomocy i wprowadzenia pierwszej pomocy jako stałego elementu edukacji. Poinformowała, że w marcu MEN wysłało prośbę przez kuratoria, aby nauczyciele zgłaszali się do programu. – Wiemy, że jest ogromny odzew – przekazała.

Nauczyciele będą szkoleni przez instruktorów WOŚP

Wiceminister Lubnauer poinformowała, że oprócz szkoleń prowadzonych przez instruktorów WOŚP nauczyciele otrzymają też pomoc dzięki współpracy fundacji z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

– Współpraca między WOŚP i ORE pozwoli na to, by na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, czyli dostępnej każdemu nauczycielowi, znalazły się wspólne materiały ORE i WOŚP dotyczące szkolenia nauczycieli w pierwszej pomocy – powiedziała.

– Cieszymy się, że po 18 latach nauka pierwszej pomocy będzie przedmiotem obligatoryjnym – stwierdził Jerzy Owsiak, zapewniając, że od 1 września WOŚP będzie prowadziła we wszystkich szkołach naukę pierwszej pomocy dla nauczycieli.

W zmienionej podstawie programowej, która będzie obowiązywać od 1 września 2024 r., w wymaganiach z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach I–III szkoły podstawowej dodany został wymóg znajomości podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy. W kolejnych klasach zajęcia z udzielania pierwszej pomocy odbędą się również podczas zajęć z wychowawcą: w szkołach podstawowych (w klasach IV–VII) i ponadpodstawowych (w klasach II–IV liceum ogólnokształcącego, II–V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia). Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych uczą się pierwszej pomocy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa.

Pierwsza pomoc też w przedmiocie edukacja zdrowotna

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Barbara Nowacka przypomniała, że trwają prace nad wprowadzeniem od 1 września 2025 r. do szkół nowego przedmiotu edukacja zdrowotna.

Fundacja WOŚP od 2006 r. prowadzi program edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować. Przeznaczony on jest dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Szkoły przystępują do programu dobrowolnie, a fundacja przekazuje im bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne, realizuje także bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi. Jak podała fundacja, w latach 2006–2023 programem zostało objętych ponad 30,9 tys. nauczycieli, a niemal 3 miliony dzieci nauczyły się podstaw pierwszej pomocy.