Kupiłeś samochód w 2024 r.? A może otrzymałeś go w darowiźnie lub w spadku? Pamiętaj, że z dniem 1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy. Bez względu na pochodzenie czy formę nabycia auta, na jego rejestrację masz 30 lub 90 dni. W 2024 r. zmieniła się również wysokość kar. Teraz ignorancja przepisów i nieprzerejestrowanie samochodu kosztuje od 500 zł do nawet 2000 zł!

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu ma obowiązek złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Także spadkobierca będzie miał obowiązek wystąpić o rejestrację pojazdu w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia.

Przedsiębiorcy, których działalność polega na obrocie pojazdami, mają na rejestrację 90 dni. Warto pamiętać, że jeżeli używane auto zostało kupione w Polsce i ma polską rejestrację, to nie trzeba jej zmieniać. Za niedopełnienie tych obowiązków od 1 stycznia 2024 r. będą grozić kary:

  • 500 zł dla osoby prywatnej za nieprzerejestrowanie auta w terminie 30 dni od zakupu
  • 1000 zł kary dla osoby prywatnej za nieprzerejestrowanie auta w terminie 180 dni od zakupu
  • 1000 zł kary dla przedsiębiorcy zajmującym się obrotem aut za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni od zakupu
  • 2000 zł kary dla przedsiębiorcy zajmującym się obrotem aut za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni od zakupu

Nie zmienia się obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu. Poprzedni właściciel ma na to 30 dni – w przeciwnym razie zapłaci od 250 zł kary.