4 lipca 2018 roku nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński przystąpili do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego odbyło się w dniu 22 sierpnia 2018 roku podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Po uroczystym złożeniu ślubowania „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. 

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyli:
Małgorzata Pogonowska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Kamieniu Pomorskim,
Jarosław Taranowski  – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie,
Karolina Sobczak    nauczyciel zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach,
Ewelina Kostur – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – Technikum Leśnym,
Katarzyna Wojciechowska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.