Tunel pod Świną w Świnoujściu ma połączyć wyspy Wolin i Uznam. Wykonawca budowy, konsorcjum PORR/Gülermak, określa zaawansowanie prac na około 82 procent. Obecnie prowadzone są m.in. prace drogowe przy tunelu. Tunel ma być oddany do użytku w maju 2023 roku.

Tunel pod Świną ma rozwiązać problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Połączenie między wyspami Wolin i Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska) zapewniają obecnie przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co wiąże się często z długim oczekiwaniem na prom.

– W komorze odbiorczej zabetonowano strop zewnętrzny. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych – powiedziała PAP Magdalena Skorupka-Kaczmarek, która odpowiada za komunikację.

Dodała, że na poszczególnych odcinkach kontynuowane są także roboty drogowe, m.in. budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Płyta poddrogowa na odcinku pomiędzy wyspą Uznam a wyjściem ewakuacyjnym EE1 jest zbrojona i betonowana. Montowana jest także instalacja infrastruktury w tunelu TBM, a prefabrykaty są uszczelniane. Kontynuowana jest również wylewka w kanałach technologicznych.

– W komorze startowej na wyspie Uznam wykonywane są konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne ponad stropem górnym, natomiast na rampie i w tunelu przeprowadzany jest montaż konstrukcji pod elewację – dodała Skorupka-Kaczmarek.

W budynku Biura Centrum Obsługi trwają też prace programistyczne, a także m.in. implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu. Na drogach trwa natomiast budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Przedstawicielka inwestora przekonuje, że wykonawca konsorcjum PORR/Gülermak określa zaawansowanie prac na około 82 procent”.

Na pytanie o ewentualne problemy związane z pracami wskazała, że „tak jak na wielu budowach w Polsce wpływ na prowadzone prace, ich tempo czy dostępne zasoby ludzi, materiałów oraz ceny mają: COVID, wojna w Ukrainie oraz inflacja.

Pierwotnie inwestycja miała być ukończona w trzecim kwartale br. Ostatecznie jednak ma być oddany do użytku w maju 2023 roku.