Bezpłatne  poradnictwo prawne i psychologiczne, cykle debat i kawiarenek oraz panele dyskusyjne, rzetelna edukacja seksualna dla młodzieży, rodziców i nauczycieli czy pomoc przy tranzycji.  Organizacje pozarządowe przystępują do realizacji projektów z zakresu równego traktowania na Pomorzu Zachodnim. Sześć NGO-sów pozyskało 150 tys. zł na ten cel z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 
W tegorocznym konkursie dotacje pozyskało w sumie sześć organizacji pozarządowych. To: Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie, Stowarzyszenie Lambda Szczecin, Fundacja Motywacja i Działanie, Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu oraz Fundacja „Akademia Edukacyjna”. Organizacje otrzymają na zaplanowane działania dofinansowanie w wysokości od 10 do 50 tys. zł. Łączna kwota dotacji to 150 tys. zł.
– To jeden z ważniejszych konkursów, dzięki któremu możemy wspierać różnego rodzaju działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Cieszę się, że organizacje pozarządowe na nasz konkurs związany z szeroko pojętym równym traktowaniem, w tym walce z dyskryminacją, odpowiedziały ciekawymi ofertami. Razem będziemy budować otwartą i tolerancyjną społeczność Pomorza Zachodniego  – zapowiada Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Pomysły organizacji pozarządowych
We wtorek, 12 kwietnia 2022 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz spotkał się z przedstawicielkami dwóch organizacji, które będą odpowiedzialne za realizację projektów związanych z obszarem równego traktowania, w tym działań na rzecz równych praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Na spotkaniu obecne były Małgorzata Matyja i Marzena Zychowicz z Regionalnego Kongresu Kobiet – oraz Monika „Pacyfka” Tichy ze Stowarzyszenia Lambda. Rozmawiano o zaplanowanych na ten rok projektach.
Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie dalej prowadzić będzie Centrum Praw Kobiet Pomorza Zachodniego. Zorganizuje  też cykl debat oraz wsparcie psychologiczne czy prawne. W ramach projektu powstawać będą też kolejne poradniki. – Wciąż będziemy organizowały warsztaty czy pomoc psychologiczną. W tym roku chciałybyśmy jednak zwrócić uwagę też na inne kwestie, m.in. związane z wykorzystywaniem Ukrainek. Będziemy uświadamiać kobiety – zaznacza koordynatorka Marzena Zychowicz
Jedyny taki program w Polsce
Natomiast Stowarzyszenie Lambda Szczecin dotację w wysokości 20 tys. zł przeznaczy na organizację pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej dla osób LGBT+ w regionie. Wsparcie obejmować będzie: pomoc prawną, pomoc psychologiczną, psychiatryczną, inną medyczną, w tym wsparcie rozpoczęcia procesu tranzycji dla osób transpłciowych  poprzez pomoc psychologa, seksuologa, psychiatry, endokrynologa, ginekologa, urologa i inną potrzebną pomoc specjalistyczną.
– Jako jedyna organizacja w Polsce mamy taki program pomagania w tranzycji indywidualnej i zarazem jako jedyna organizacja finansujemy to ze środków samorządowych –  mówi Monika „Pacyfka” Tichy.  – Organizujemy pomoc dla osób  LGBT+. Przede wszystkim pomoc psychologiczną, wsparcie dla osób pokrzywdzonych skutkami homo-, bi- i transfobii. Część naszego programu to też pomoc dla osób transpłciowych na tym pierwszym, wczesnym etapie tranzycji. To jest problem, którego nie dostrzega system ochrony zdrowia – dodaje.
Rzetelna edukacja, prawna, obywatelska i seksualna
Ale to nie jedyne projekty zaplanowane przez NGO na ten rok w tym konkursie. Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet oferować będzie bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz obywatelskie (w szczególności z powiatów m. Koszalin, koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, świdwińskiego). Organizacja zajmie się też edukacją obywatelską. W tym obszarze działać będzie też Fundacja Motywacja i Działanie, ucząc młodzież krytycznego myślenia, komunikacji i konstruktywnej współpracy. Uzupełnieniem zadania będzie wsparcie rodzin dotkniętych nierównościami społecznymi.
W gronie realizatorów pojawiły się też nowe organizacje. To Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność –Dialog Era Dialogu oraz Fundacja „Akademia Edukacyjna”. Wspomniana „Era Dialogu” dzięki dotacji zorganizuje pięć kawiarenek prawnych połączonych z panelami dyskusyjnymi. Organizacja zaplanowała też przygotowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z okazji takich dni jak: Dzień Wolności i Praw Obywatelskich – 4 czerwca oraz Międzynarodowego Dzień Praw Człowieka – 10 grudnia.
Natomiast projekt „Nie uczyć się po omacku – rzetelna edukacja seksualna dla młodzieży, rodziców i nauczycieli” to już propozycja Fundacji “Akademia Edukacyjna”, który zakłada przygotowanie tematycznych warsztatów. W ich trakcie wykorzystywane będą m.in. fragmenty spektaklu Michała Buszewicza „Edukacja seksualna”.
Konkretne działania na rzecz równego traktowania
Rozstrzygnięty konkurs to jedno z wielu działań na rzecz równości i równego traktowania na Pomorzu Zachodnim. W samorządzie województwa tematyka równościowa nieprzerwanie obecna jest od 2008 roku, czyli od wyodrębnienia Wydziału Współpracy Społecznej w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Zachodniopomorskie jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce trzy lata temu przystąpił do Karty Różnorodności. A tym samym region dołączył  do europejskiego grona organizacji promujących równe traktowanie ze względu na wiek, płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie, narodowość, rasę, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, styl życia itd. W Urzędzie Marszałkowskim działają tematyczne zespoły, m.in. ds. Karty Różnorodności czy ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Osób LGBTQ+. Marszałek ma również pełnomocniczkę ds. kobiet i równego traktowania. Samorząd aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką równouprawnienia mniejszości społecznych oraz działającymi rzecz równego traktowania, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Z tego zakresu organizowane są otwarte konkursy ofert dla NGO, m.in. ten ogłaszany.
W listopadzie ub.r. Marszałek Olgierd Geblewicz został także wyróżniony przez  Forum Odpowiedzialnego Biznesu za systemowe działania zmierzające do wykształcenia świadomych postaw otwartości na różnorodność oraz za wdrażanie horyzontalnych polityk równościowych w strategiach i programach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizację zleconych zadań przez podmioty wyłonione w konkursie koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
źródło:
Pomorze Zachodnie