Ekspozycja wraku XIX – wiecznego żaglowca, wystawa zabytków „Spuścizna 15 lat archeologicznych odkryć na terenie Kamienia Pomorskiego” oraz okolicznościowy poczęstunek to najważniejsze punkty dzisiejszych obchodów 10 – lecia Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Pomysł na utworzenie muzeum powstał na początku sierpnia 2004 roku. Wówczas to została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów zgromadzonych na strychu północnej części krużganka wirydarza. Zabytki te leżały od wielu lat ukryte na strychu, a część z nich nigdy nie była wystawiana na widok publiczny, dlatego też została podjęta decyzja o jak najszybszym ich wyeksponowaniu.

Formalnie powołane zostało do życia na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z 26 czerwca 2009 roku. W latach 2009-2015 siedzibą Muzeum był zlokalizowany na terenie Osiedla Katedralnego dwór kurii biskupiej, zwany pałacem biskupim.

W zbiorach muzeum znajdują się znaleziska archeologiczne z okresu neolitu (narzędzia kamienne, ceramika, urny), średniowiecza (uzbrojenie, elementy uprzęży, fragmenty łodzi, cegły i kształtki ceglane) i renesansu (kafle piecowe). Ponadto eksponowane są pamiątki z przedwojennej historii miasta (przedmioty codziennego użytku, zdjęcia), skamieliny oraz zbiory fauny. Ponadto placówka organizuje wystawy czasowe.

DSC02490
DSC02496
DSC02503
DSC02512
DSC02536
DSC02539
DSC02541
DSC02543
DSC02544
DSC02546
DSC02549
DSC02553
DSC02554
DSC02558
DSC02575
DSC02592
DSC02606
DSC02613
DSC02620
DSC02624
DSC02626
DSC02629
DSC02639
DSC02647
DSC02702
DSC02718
DSC02731
DSC02490 DSC02496 DSC02503 DSC02512 DSC02536 DSC02539 DSC02541 DSC02543 DSC02544 DSC02546 DSC02549 DSC02553 DSC02554 DSC02558 DSC02575 DSC02592 DSC02606 DSC02613 DSC02620 DSC02624 DSC02626 DSC02629 DSC02639 DSC02647 DSC02702 DSC02718 DSC02731