Ekspozycja wraku XIX – wiecznego żaglowca, wystawa zabytków „Spuścizna 15 lat archeologicznych odkryć na terenie Kamienia Pomorskiego” oraz okolicznościowy poczęstunek to najważniejsze punkty dzisiejszych obchodów 10 – lecia Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Pomysł na utworzenie muzeum powstał na początku sierpnia 2004 roku. Wówczas to została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów zgromadzonych na strychu północnej części krużganka wirydarza. Zabytki te leżały od wielu lat ukryte na strychu, a część z nich nigdy nie była wystawiana na widok publiczny, dlatego też została podjęta decyzja o jak najszybszym ich wyeksponowaniu.

Formalnie powołane zostało do życia na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z 26 czerwca 2009 roku. W latach 2009-2015 siedzibą Muzeum był zlokalizowany na terenie Osiedla Katedralnego dwór kurii biskupiej, zwany pałacem biskupim.

W zbiorach muzeum znajdują się znaleziska archeologiczne z okresu neolitu (narzędzia kamienne, ceramika, urny), średniowiecza (uzbrojenie, elementy uprzęży, fragmenty łodzi, cegły i kształtki ceglane) i renesansu (kafle piecowe). Ponadto eksponowane są pamiątki z przedwojennej historii miasta (przedmioty codziennego użytku, zdjęcia), skamieliny oraz zbiory fauny. Ponadto placówka organizuje wystawy czasowe.

« z 2 »