Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Wolin odwołana w trybie natychmiastowym! Jak czytamy w zarządzeniu podpisanym przez Burmistrz Wolina, przyczyną odwołania jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku i naruszenie przepisów prawa.