Ostatnia niedziela była wyjątkowym dniem dla grupy młodych ludzi z dziwnowskiej parafii, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania. Ceremonii przewodniczył Biskup Henryk Wejman, który udzielił młodzieży tego ważnego sakramentu, symbolizującego dojrzałość chrześcijańską.

Bierzmowanie, zwane również sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, nawiązuje do bierzma – belki w konstrukcji dachowej, podtrzymującej strop kościoła. W trakcie uroczystości, Biskup Wejman wyraził życzenia, aby młodzi ludzie pełnili rolę tej belki w żywym Kościele, a także byli schronieniem dla Pana Boga w swoich sercach.

Życzenia zawierały również zachętę, aby młodzież niosła swoją wiarę przez wszystkie burze i niepogody życia. To ważny etap na drodze duchowego rozwoju, w którym młodzi ludzie podejmują świadomą decyzję, aby wzmocnić swoją wiarę i aktywnie uczestniczyć w życiu kościoła.

Uroczystość zgromadziła liczną grupę młodzieży, ich rodziny oraz przyjaciół, którzy wspólnie świętowali ten ważny dzień. Niewątpliwie ten moment pozostanie na długo w ich pamięci jako ważny krok na drodze dojrzewania duchowego.

fot. Parafia Dziwnów