Lekcje rozpoczną się stacjonarnie w szkołach 1 września. Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia regulacje działanie szkół w roku szkolnym 2020/2021.

Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się stacjonarnie 1 września. Minister edukacji Przemysław Czarnek popisał rozporządzenia dotyczące nauki w szkołach.

Przemysław Czarnek podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obydwa regulują działanie polskiego szkolnictwa trakcie trwającego wciąż stanu epidemii. Rozporządzenia dotyczą także kwestii związanych z egzaminami, maturą oraz rekrutacją do szkół.