Nowe, estetyczne a przede wszystkim bezpieczniejsze. Na terenie Sołectwa Niemica (gm. Golczewo) pojawiły się nowe przystanki autobusowe. 

Inwestycja jest częścią działania pn. „Wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica” realizowanym przez Gminę Golczewo w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie to zostało zrealizowane przez Grupę Inicjatywną oraz Wolontariuszy z Sołectwa Niemica, przy udziale Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Niemica i współfinansowane przez Gminę Golczewo.