Szanowni Żeglarze, Rezydenci i Goście naszej Mariny

Szanując Państwa prawo do planowania swoich żeglarskich poczynań w nowym roku, z dużym, półrocznym wyprzedzeniem informujemy o zasadach i cenach obowiązujących w Marinie w sezonie 2019/2020.

Chciałbym podkreślić, że zawarte obecnie umowy na zimowanie jachtów, czy to na lądzie, czy w hangarze, nie zostaną zmienione i będą obowiązywały w terminach i na zasadach w nich określonych (cena postoju na placu pozostaje bez zmian także w sezonie 2019/2020). Cena wodowania jednostek również pozostała na niezmienionym poziomie. Ci z Państwa, którzy nie będą w stanie zaakceptować nowych warunków, mają zatem możliwość opuszczenia Mariny w nowym sezonie (czego oczywiście nie polecam), bez ponoszenia jakichkolwiek wyższych kosztów.

Mam jednak nadzieję, że oferta kamieńskiego portu w dalszym ciągu będzie dla Państwa atrakcyjna, żeglarze będą się czuli w naszej Marinie dobrze a ponoszone koszty będą adekwatne do uzyskiwanych świadczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby rezydenci oraz goście byli zadowoleni i nie mieli powodów do zmiany miejsca postoju swojej jednostki. Deklaruję jednocześnie, że wszelkie krytyczne uwagi z dużą roztropnością rozważę, nie wszystkie zapewne uwzględnię, ale wszystkie są wartościowe, gdyż pozwalają na pełniejsze spojrzenie na funkcjonowanie portu i oczekiwania w tym zakresie.

Kierując się odpowiedzialnością za powierzone mi w zarząd mienie oraz zasadami rozsądnego gospodarowania, będę dbał, aby to, co dla żeglarzy jest ważne, było realizowane – aby port był bezpieczny, urządzenia sprawne, obsługa nieskomplikowana, teren i pomieszczenia mariny czyste i zadbane a personel pomocny i życzliwy. W nadchodzącym roku życzę Państwu zdrowia oraz wielu powodów do prawdziwej radości, zarówno żeglarskiej jak i osobistej.

Sławomir Szwaja
Prezes Spółki

Nowy cennik Mariny Kamień Pomorski na 2019 rok.

Plany Mariny na 2019

Z końcem grudnia 2018 roku do historii przeszedł siódmy, rekordowy sezon funkcjonowania Mariny Kamień Pomorski. Port jachtowy nad Zalewem Kamieńskim po raz pierwszy od momentu otwarcia w 2012 roku uzyskał prawie całkowite obłożenie blisko 280 miejsc postojowych na wodzie i prawie 200 na lądzie i w hangarach.Marina Kamień Pomorski hangarW naszym porcie odbyło się też kilka ważnych imprez żeglarskich, w tym dwa wydarzenia najwyższej rangi, jakimi były czerwcowe zakończenia dwóch rejsów dookoła świata, zbierających obecnie ogólnopolskie nagrody i wyróżnienia za ubiegły rok. Cieszymy się, że razem z Wami i naszymi żeglarzami mogliśmy stać się małą częścią historii polskiego żeglarstwa.

Przywitanie Sputnika III fot. Damian Grabarski 3

Szymon KuczyńskiSzymon Kuczyński Marina Kamień Pomorski

Pomimo zwiększającego się ruchu, dochody Mariny nie rosną w stopniu gwarantującym jej funkcjonowanie w warunkach zmniejszających się z każdym rokiem dotacji gminnych, w związku z tym koniecznym stało się podjęcie działań zmierzających do uzyskania samowystarczalności ekonomicznej Mariny, która zgodnie z założeniami Gminy Kamień Pomorski powinna zostać osiągnięta w roku 2022.

W celu realizacji tego trudnego zadania, zarząd spółki stanął przed koniecznością wprowadzenia kilku ważnych zmian, które mają umożliwić Marinie obsługę większej ilości klientów oraz utrzymanie i poprawę poziomu oferowanych usług, co w dalszej perspektywie przełoży się na zdrowy rachunek ekonomiczny portu w przyszłości.

Nasze główne działania na początku 2019 roku jesteśmy zmuszeni skierować w pierwszej kolejności na troskę o stan techniczny infrastruktury portowej.

DCIM124GOPRO

Projektowanie i budowa naszej mariny w ramach sieci portów Zachodniopomorskiego Szlaku żeglarskiego była ambitnym i nowatorskim przedsięwzięciem w skali regionu. Technologia, którą zastosowano, czyli pływające, betonowe pomosty mocowane do pali i połączone z nimi mniejsze pomosty cumownicze dla jachtów zapewniły żeglarzom komfort użytkowania i bezpieczeństwo w porcie. Projektanci i inwestorzy skoncentrowali się na dostarczeniu nowatorskich, ale stosunkowo łatwo dostępnych rozwiązań, które w znacznym stopniu spełniły swoją funkcję.Marina Kamień Pomorski w sezonie

Ich słabą stroną okazało się jednak zastosowanie wielu elementów drewnianych, surowca, który jak się okazuje nie zniósł próby czasu. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego i rękojmi, praktycznie wszystkie okładziny sosnowe zamontowane na pomostach cumowniczych zgniły i kwalifikują się obecnie do wymiany.

Przegniłe drewno na pomostach 1

Ponadto wszystkie najkrótsze, siedmiometrowe pomosty cumownicze, których jest 85 sztuk zamontowano do pomostów betonowych za pośrednictwem belek sosnowych, które również należy w najbliższym czasie wymienić. W celu niedopuszczenia do sytuacji, w której ze względów bezpieczeństwa musielibyśmy wyłączyć część portu z użytkowania, jeszcze pod koniec 2018 roku podjęliśmy w trybie pilnym działania zmierzające do modernizacji pomostów cumowniczych.

Analizując różne rozwiązania dostępne na rynku rozważaliśmy wymianę zużytych elementów drewnianych na podobne sosnowe, lub wykonane z trwalszego, ale droższego drewna egzotycznego. Eksperymentowaliśmy również z innymi materiałami. Testowaliśmy drewnopodobne okładziny kompozytowe, kraty pomostowe z tworzywa TWS i stalową, ocynkowaną kratkę Wema.
Zmodernizowany pomost krata wema 1

Nasz ostateczny wybór padł na stosunkowo tanią, łatwą w montażu i trwałą ocynkowaną kratkę Wema, która poza wymienionymi już zaletami nie kumuluje nieczystości wytwarzanych przez ptactwo wodne, jest w stu procentach antypoślizgowa, oraz działa jak wycieraczka do butów, co szybko docenią żeglarze korzystający ze zmodernizowanych pomostów.

Zmodernizowany pomost krata wema 3

Sosnowe belki łączące pomosty cumownicze z betonowymi pomostami głównymi zdecydowaliśmy się wymieniać sukcesywnie na drewnopodobne belki kompozytowe – lite. Tuż przed końcem roku wykonaliśmy pilotażowo jeden pomost w nowej technologii i jesteśmy przekonani o słuszności przyjętych rozwiązań.

Kraty na 45 pomostów

Następnie bez zbędnej zwłoki dokonaliśmy pierwszego większego zamówienia 45 kompletów krat pomostowych, które przez całą zimę nasi bosmani będą montować na odnogach cumowniczych przy pomostach E, F i G znajdujących się w najgorszym stanie.Plan Mariny 2018

W całej Marinie znajduje się obecnie aż 125 odnóg cumowniczych, co oznacza, że przy naszych obecnych mocach przerobowych i planowanych finansach, wymiana okładzin na wszystkich odnogach powinna zostać zrealizowana na przestrzeni około dwóch lat, tak aby prace modernizacyjne nie kolidowały z normalnym funkcjonowaniem Mariny w sezonie żeglarskim.

Kolejnym ważnym celem, jaki postawiliśmy sobie w 2019 roku jest zwiększenie ilości miejsc postojowych do zimowania jachtów na lądzie. U schyłku sezonu 2018 stanęliśmy bowiem w obliczu wyczerpania się dostępnych miejsc. Dotyczy to szczególnie większych łodzi, których transport po nieutwardzonej części naszego placu jest utrudniony.

DCIM100MEDIADJI_0003.JPG

W tym celu postanowiliśmy wystąpić do Gminy Kamień Pomorski o przejęcie terenu wokół byłego budynku ZGM na przystani technicznej, a następnie o wyburzenie przez Gminę wyłączonego z eksploatacji i niesprawnego budynku ZGM i przekazanie w zarząd Mariny oczyszczonej w ten sposób działki. Nasze stanowisko spotkało się ze zrozumieniem władz miasta i rozpoczęliśmy już zagospodarowywanie pozyskanego terenu oraz liczymy na zrealizowanie pomiędzy czerwcem a wrześniem 2019 rozbiórki budynku byłego ZGM.

Systematycznie zwiększająca się ilość wodowań jachtów w Marinie uświadomiła nam także jak bardzo uzależnieni jesteśmy od sprzętu, który do tych operacji służy. W 2018 roku mogliśmy polegać tylko na jednej ciężkiej sztaplarce, która świetnie wykonywała swoje zadania. Drugie urządzenie znajdujące się w Marinie od początku jej funkcjonowania było już bowiem niesprawne i ze względu na koszt kapitalnego remontu rozważano nawet jego sprzedaż.

Wózek widłowy Kalmar D10-600K

Jednak ryzyko awarii jedynej maszyny, od której w stu procentach zależy sprawna praca portu uznaliśmy za zbyt wysokie i postanowiliśmy do wiosny 2019 roku przywrócić pełną sprawność starej sztaplarce Kalmar, która będzie awaryjnym zabezpieczeniem sztaplarki głównej i jej świetnym uzupełnieniem na nieutwardzonym placu, gdzie lżejsza maszyna ma często większe możliwości manewrowe.

W ostatnich miesiącach 2018 roku odbyliśmy kilka rozmów i spotkań z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Szczecinie. Ich głównym tematem było wyznaczenie nowych granic administracyjnych Portu Morskiego Kamień Pomorski oraz prace nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w których skład wchodzą wody Zalewu Kamieńskiego. W imieniu Gminy Kamień Pomorski negocjowaliśmy korzystny dla Mariny kształt zapisów w projektowanych dokumentach. Praktycznie wszystkie nasze realne uwagi zostały przez Urząd Morski rozpatrzone pozytywnie. Granice Portu Morskiego będą zgodne z naszymi potrzebami, a kluczowe strefy w planie zagospodarowania przestrzennego zostaną skorygowane tak, aby umożliwić zrównoważony rozwój naszej Mariny.

Podejście do Mariny

Ze strony Urzędu Morskiego uzyskaliśmy także zapewnienie, że w sezonie nawigacyjnym 2019 wyznaczone zostanie za pomocą dodatkowych pław podejście do Mariny Kamień Pomorski po maksymalnych głębokościach naturalnych od pławy K2, do główek basenu nowej Mariny. Przy normalnych warunkach nawigacyjnych takie rozwiązanie powinno pozwolić jachtom o zanurzeniu do 2,0 m na bezpieczniejsze podejście do naszego portu.

W związku ze zwiększającą się ilością jachtów odwiedzających Marinę Kamień Pomorski i zmniejszającą się ilością wolnych miejsc postojowych planujemy wprowadzenie bardziej czytelnych oznaczeń w naszym porcie. Kluczowe jest zainstalowanie znacznie większej tablicy informacyjnej na zewnętrznej stornie falochronu, którą żeglarze będą mogli z daleka odczytać. Znajdą się na niej wskazówki dotyczące miejsc postojowych, oraz wyraźnie oznaczony kanał 77 UKF oraz numer telefonu, pod którymi dyżurny bosman udzieli wszelkich instrukcji przypływającym żeglarzom i pokieruje ich na wyznaczone wolne miejsca. Kontaktując się w ten sposób z bosmanem, będzie można również ustalić zakres niezbędnej asysty przy manewrach w porcie.

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsc postojowych, będziemy zachęcać naszych klientów do rezerwowania miejsc postojowych on-line, przez e-mail lub telefonicznie. Planujemy umieszczenie na naszej stronie internetowej interaktywnego planu portu, który pozwoli łatwo odnaleźć wolne miejsce i dobrać jego parametry do długości łodzi i potrzeb załogi.

Mamy ambicję stać się Mariną przyjazną dla osób z ograniczoną sprawnością, szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych, więc rozważamy wyznaczenie dla takich osób specjalnie przygotowanych i oznaczonych miejsc postojowych.

Szanując wskazówki naszych klientów, planujemy uporządkowanie szeregu drobnych kwestii organizacyjnych, które przełożą się na transparentną i wydajną organizację życia w naszym porcie. Zmiany nastąpią szczególnie na terenie Mariny technicznej. Zwiększająca się ilość klientów zmusza nas do lepszego gospodarowania przestrzenią. Wjazd samochodów naszych klientów na teren portu zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. W przeciwieństwie do pierwszych lat funkcjonowania Mariny, nie ma obecnie możliwości, by w trakcie sezonu blisko trzystu klientów mogło w dowolny sposób parkować swoje auta w Marinie. Mimo wszystko utrzymany zostanie darmowy wjazd autem do portu w celach technicznych na krótki okres czasu, ale każdy taki manewr będzie wymagał uzgodnienia go z obsługą Mariny. Dłuższe postoje będą odpłatne i możliwe tylko w miarę dostępności wolnych miejsc.

Także postój jachtów „longside” w basenie technicznym, przy strategicznym odcinku nabrzeża przeznaczonym dla sztaplarki i dla jachtów wypompowujących nieczystości zostanie ograniczony do trzech dni i dostępny tylko w uzasadnionych sytuacjach awaryjnych lub technicznych. Dłuższe postoje w tym miejscu będą dodatkowo płatne. Niesprawne łodzie będą też oczywiście mogły zostać przeholowane w inne miejsce lub wyciągnięte na ląd. Naszym celem jest zabezpieczenie tego ważnego odcinka nabrzeża dla sytuacji awaryjnych i czysto technicznych.

Jednocześnie chcemy położyć większy nacisk na ogólną estetykę obu części Mariny. Zmiany powinny być stopniowo zauważalne szczególnie na przystani technicznej, gdzie w ciągu najbliższych lat planowane jest porządkowanie struktury budowlanej oraz racjonalne wykorzystanie terenów portowych.

Sputnik Cup 2018 zdj. Kasia Kowalewicz

W nowym sezonie planujemy tradycyjnie szereg imprez żeglarskich, dla których zawsze mamy priorytetowe podejście. Podobnie jak w poprzednich latach, będziemy gospodarzem kilku regat jachtów turystycznych, jak również zamierzamy przywrócić na wody Zalewu Kamieńskiego zawody małych łodzi regatowych różnych klas. W chwili obecnej wciąż trwają prace nad kalendarzami regatowymi poszczególnych klas i stowarzyszeń.

Regaty Marina Kamień Pomorski 2

Wzorem lat ubiegłych planujemy nadal rozszerzać ogólną ofertę dla wszystkich mieszkańców Kamienia Pomorskiego i okolic oraz turystów, dla których Marina Kamień Pomorski staje się główną osią wydarzeń kulturalno-rozrywkowych naszego miasta.

312737-P92NYR-538

Będziemy wspierać pikniki rodzinne i wszelkie inne eventy odbywające się na naszym terenie, a we współpracy z lokalnymi klubami żeglarskimi kontynuujemy prace nad popularyzacją żeglarstwa i wszelkich innych sportów wodnych.

Start SPUTNIK CUP 2018

Plany, którymi się z Państwem dzielimy są wynikiem dogłębnej analizy potrzeb Mariny Kamień Pomorski i odpowiedzialnego, długofalowego podejścia do zarządzania portem, w którym spotykają się interesy żeglarzy, mieszkańców, dzierżawców, turystów i Gminy Kamień Pomorski jako właściciela Mariny.

Cele, które dbając o nasze wspólne dobro musimy konsekwentnie zrealizować, wymagają podejmowania nie zawsze popularnych decyzji, takich jak zmiany w regulaminie, warunkach promocji czy wprowadzanie podwyżek w cenniku usług Mariny Kamień Pomorski. Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty oczekujemy na Państwa zrozumienie i wsparcie w realizacji naszych wspólnych planów.

Mateusz Stodulski
Marina Kamień Pomorski

Regaty Marina Kamień Pomorski 1