Przed nami czas podsumowań. Marek Matys, Wicestarosta Kamieński wskazuje, że w mijających 4 latach, powiat zrealizował zadania na terenie gminy Wolin warte blisko 3,7 mln złotych.

W wyniku skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych, większą część wydatków inwestycyjnych (63,27%) sfinansowano ze źródeł zewnętrznych, m.in. z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, oraz sponsorów. Część inwestycji drogowych zostało zrealizowanych przy współfinansowaniu z Gminą Wolin w formie 50% na 50% – dodaje Marek Matys.

Rok 2015 inwestycje ogółem: 1 057 721,29 zł, w tym dofinansowanie 542 941,70 zł

– Wykonanie chodnika w m.Wisełka przy ul. Warnowskiej – koszt 52 900 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Wolin 30 000 zł
– Częściowa wymiana stolarki okiennej w ZSP w Wolinie – koszt 38 485,94 zł
– Remont budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisełce – koszt 916 177,10 zł, dofinansowanie 512 941,70 zł
– zakup wyposażenia do kuchni w POW Wisełka – koszt 24 189,59 zł
– Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie – koszt 25 968,66 zł

Rok 2016 inwestycje ogółem: 192 197,23 zł, w tym dofinansowanie: 39 213,39 zł

– Budowa chodnika w Wisełce, ul. Warnowska koszt 57 600 zł, dofinansowanie 30000 zł
– Budowa chodnika w Uninie – koszt 15 000 zł, dofinansowanie 7 500 zł
– Budowa kompleksu boisk sportowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisełce – koszt 39 705,78 zł, dofinansowanie 17 139,39 zł
– Wykonanie cokołu w budynku POW, przyłącza wody oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół budynku POW Wisełka – 79 891,53 zł

Rok 2017 inwestycje ogółem: 1 792 746,20 zł, w tym dofinansowanie: 1 638 278,88 zł

– Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Wolinie. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 590 685,83 złotych. Realizacja projektu możliwa była dzięki ścisłej współpracy Powiatu i Gminy Wolin. Inwestycją objęte zostało łącznie 5956.5 m² jezdni, 405.8 m² miejsc parkingowych oraz 2191.1 m² chodników. Dofinansowanie 1 589 698,69 zł
– Budowa chodnika w Kodrąbiu – koszt 97 160,37 zł, dofinansowanie 48 580,19 zł
– Utwardzenie nawierzchni przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisełce koszt 54 900 zł
– Wymieniono kocioł grzewczy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – koszt 50 000 zł

Rok 2018 inwestycje ogółem: 631 742,00, w tym dofinansowanie: 104 500,00 zł

– Budowa chodnika w Darzowicach – koszt 70 000 złotych, dofinansowanie 35 000 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Kołczewo przy ul. Wolności – koszt 30 000 złotych, dofinansowanie 15 000 zł
– Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław-Skoszewo-Siniechowo, dojazdowej gruntów rolnych w miejscowości Zagórze – koszt 250 000 zł
– Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin – dokumentacja 45 000 zł
– Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem na budynku ZDP w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 2 – koszt 125 742 zł
– Budowa boiska na terenie ZSP w Wolinie 111 000 złotych, dofinansowanie 54 500 zł